Tuyển sinh vào lớp 10

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương năm 2018

Mục lục nội dung

  • 1. Chuyên Toán
  • 2. Chuyên Lý
  • 3. Chuyên Hóa
  • 4. Chuyên Sinh
  • 5. Chuyên Văn
  • 6. Chuyên Sử
  • 7. Chuyên Địa
  • 8. Chuyên Ngoại Ngữ

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Tuyển sinh vào lớp 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button