TỪ VỰNG

Đố các bạn gọi tên 45 sản phẩm dầu trong tiếng Trung!

Giả sử có một ngày, bạn phải thi một cuộc thi kể tên các sản phẩm dầu trong tiếng Trung, liệu bạn có làm được không? Hay một bài luận tiếng Trung dài ngoằng toàn về chủ đề dầu mỏ đang chờ bạn thì sao? Hãy để chúng mình giúp các bạn một tay, tích lũy thêm vốn từ về các loại dầu khác nhau trong tiếng Trung đôi khi sẽ rất có ích đấy.

Dưới đây là những sản phầm dầu và các hợp chất hóa học không thể thiếu trong ngành dầu khí, dấu mỏ…

Bạn đang xem bài: Đố các bạn gọi tên 45 sản phẩm dầu trong tiếng Trung!

 1. Dầu mỏ石油 shí yóu
 2. Dầu thô原油 yuán yóu
 3. Xăng汽油 qì yóu
 4. Xăng chống nổ抗暴汽油 káng bào qì yóu
 5. Xăng máy bay航空汽油 háng kōng qì yóu
 6. Xăng pha thêm oxy加氧汽油 jiā yàng qì yóu
 7. Dầu mazut, dầu diezen柴油 chái  yóu
 8. Dầu mazut nặng重油 zhòng yóu
 9. Dầu hỏa煤油 méi yóu
 10. Dầu máy机油  jī yóu
 11. Dầu hòa tan溶解油 róng jiě yóu
 12. Dầu bốc hơi挥发油 huī fā yóu
 13. Hắc ín煤焦油 méi jiāo yóu
 14. Than cốc chứa dầu石油焦 shí yóu jiāo
 15. Dầu bôi trơn润滑油 rùn huá yóu
 16. Dầu nhiên liệu燃料油 rán liào yóu
 17. Dầu phanh制动器油 zhì dòng qì yóu
 18. Dầu base paraffin石蜡基石油 shí là jī shí yóu
 19. Dầu mỏ asphalt-base沥青基石油 lì qīng jī shí yóu
 20. Sáp蜡 là
 21. Paraffin石蜡  shí là
 22. Benzen苯  běn
 23. Ê-ti-la-min乙胺 yǐ àn
 24. Êtan乙烷 yǐ wán
 25. A-xê-ti-len乙炔 yǐ quē
 26. Ê-ty-len乙烯 yǐ xī
 27. Styren苯乙烯 běn yǐ xī
 28. Ê-ty-len oxide乙烯化氧 yǐ xī huà yǎng
 29. Rượu cồn醇 chún
 30. Rượu êtyla乙醇 yǐ chún
 31. Ê-ty-len glycol乙二醇 yǐ èr chún
 32. An-đê-hít醛 quán
 33. Axêtan đêhit-ê-ta-na-la乙醛 yǐ quán
 34. Fomanđehyt甲醛 jiǎ quán
 35. Toluen甲苯 jiǎ běn
 36. Metan甲烷 jiǎ wán
 37. Axêtôn丙酮 bǐng tóng
 38. Propylen丙烯 bǐng xī
 39. Acrylonitrile丙烯腈 bǐng xī jīng
 40. Butylene丁烯 dīng xī
 41. Butadien c4h6丁二烯 dīng èr xī
 42. Dầu mỡ矿脂 kuàng zhī
 43. Hắc ín, nhựa đường沥青 lì qīng
 44. Than đen炭黑 tàn hēi
 45. Vadơlin, sáp凡士林 fán shì lín

Đừng quên tìm kiếm các khóa học tiếng trung tại THPT Thanh Khê nhé.

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: TỪ VỰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button