Giới thiệu

Giới thiệu Trường Trung học phổ thông Thanh Khê

  1. Ông  Nguyễn Duy Thảo, Hiệu trưởng

– Lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục, tổ chức cán bộ, kế hoạch-tài chính; cải cách hành chính, văn bằng chứng chỉ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác thanh tra, công tác đối ngoại. Chủ tài khoản.

– Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Hiệu trưởng khi được đề nghị hoặc thấy cần thiết.

– Phụ trách các tổ: Toán-Tin, Hoá học, Văn phòng.

  1. Bà Ngô Hoà Liên, Phó Hiệu trưởng

– Lĩnh vực công tác: Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác dạy và học, công tác giáo vụ, sáng kiến kinh nghiệm, kiểm tra nội bộ, Chữ thập đỏ;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

– Phụ trách các phòng: thiết bị, tin học và các tổ: Ngữ văn, Anh văn.

  1. Ông Lê Văn Huỳnh, Phó Hiệu trưởng

– Lĩnh vực công tác: Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác hoạt động ngoài giờ, phòng chống bão lụt và thiên tai, phòng cháy chữa cháy, quốc phòng-an ninh, công tác ngoại khóa, âm thanh, ánh sáng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

– Phụ trách Đoàn trường và các tổ: Vật lý, TD-QP và trang Website.

  1. 4.Bà Đinh Thị Ngọc Lan

– Lĩnh vực công tác: Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác khảo thí và kiểm định chất lượng, cơ sở vật chất, công tác tiếp dân, công tác nữ, công tác y tế và khuyến học. Phụ trách sinh hoạt chào cờ và nề nếp khối sáng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

– Phụ trách thư viện và các tổ: Sử- Địa-CD, Sinh học.

Thông tin liên hệ

  • Trường THPT Thanh Khê.
  • Website: www.thptthanhkhe.edu.vn
  • Địa chỉ: Đường Kinh Dương Vương – Quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng *
  • Điện thoại: 0511.3760599 *
  • Fax: 0511.3760699 *
  • Email: info@thptthanhkhe.edu.vn