Văn hóa Trung Hoa

Học bổng CSC Đại học Khoa học & Công nghệ Trung Quốc 2020

Thông tin học bổng CSC Đại học Khoa học & Công nghệ Trung Quốc 2020 dành cho các hệ. Tìm hiểu học bổng du học Trung Quốc năm 2020 cùng VIMISS.

Hiện nay, các trường đã bắt đầu đưa ra các chỉ tiêu và chuyên ngành tuyển sinh dành cho các suất học bổng CSC năm 2020, các bạn đừng quên cập nhật thường xuyên để chuẩn bị thật tốt cho các suất học bổng mình mong muốn nhé! Hôm nay, công ty du học Trung Quốc VIMISS xin giới thiệu học bổng CSC Đại học Khoa học & Công nghệ Trung Quốc 2020.

Thông tin về trường Đại học Khoa học & Công nghệ Trung Quốc

Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc là một trường đại học nghiên cứu quốc gia tại Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Bạn đang xem bài: Học bổng CSC Đại học Khoa học & Công nghệ Trung Quốc 2020

  • Webiste: https://www.ustc.edu.cn/
  • Địa chỉ: số 96 đường Kim Cương, Hợp Phì, tỉnh An Huy
  • Mã bưu điện: 230.026

Các chương trình cung cấp học bổng của Chính phủ USTC bằng tiếng Anh cũng như tiếng Trung Quốc.

Thời hạn của học bổng du học tại Trung Quốc được quyết định phù hợp với thời gian của từng chương trình cụ thể:

Chương trình cử nhân: 4 năm học

Chương trình thạc sĩ: 2-3 năm học

Chương trình tiến sĩ: 3-4 năm học

Danh sách các chương trình cấp học bổng CSC 2020

Hệ cử nhân

Ngành Chuyên ngành
Toán học Toán cơ bản
Toán tính toán
Ứng dụng toán học
Toán sinh học
Vật lý toán học
Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học
Vật lý Vật lý nguyên tử và phân tử
Vật lý vật chất cô đặc
Quang học
Vật lý hạt và Vật lý hạt nhân nguyên tử
Vật lý plasma
Vật lý thông tin lượng tử
Khoa học phân tử đơn
Lý thuyết vật lý
Thiên văn học Vật lý thiên văn
Chiêm tinh học và cơ học thiên thể
Kỹ thuật và phương pháp thiên văn
Kỹ thuật quang học Kỹ thuật quang
Hóa học Hóa phân tích
Hóa học ứng dụng
Hóa sinh
Sinh học hóa học
Hóa học năng lượng
Hóa học vô cơ
Macromolecule Hóa học và Vật lý
Hóa học hữu cơ
Hóa học nano
Hóa lý
Tài liệu khoa học và kỹ thuật Vật lý và Hóa học
Kỹ thuật chế biến vật liệu
Khoa học ăn mòn và bảo vệ
Khoa học vật liệu
Khoa học và Kỹ thuật môi trường Khoa học môi trường
Kỹ thuật về môi trường
Sinh học Sinh hóa và phân tử sinh học
Tin sinh học
Vật liệu sinh học
Sinh lý học
Sinh học tế bào
Di truyền học
Vi trùng học
Sinh học thần kinh
Sinh học cấu trúc
Sinh học Sinh thái học
Kỹ thuật sinh học Kỹ thuật sinh học
Cơ học Cơ học kỹ thuật sinh học
Cơ khí kỹ thuật
Kỹ thuật công nghệ bảo mật và bảo vệ
Thủy động lực học
Cơ học vật liệu và thiết kế
Cơ học microsystems
Cơ học rắn
Khoa học và Công nghệ Công cụ và dụng cụ đo lường và kiểm tra
Tích hợp quang điện tử
Dụng cụ và máy móc chính xác
Kỹ sư cơ khí Kỹ sư cơ khí
Thiết bị đo đạc Thiết bị đo đạc
Kỹ thuật điện và Kỹ thuật vật lý nhiệt Kỹ thuật vật lý nhiệt
Kỹ thuật điện lạnh và nhiệt điện
Kỹ thuật nhiệt điện
Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện
Khoa học và Công nghệ điện tử Mạch và hệ thống
Trường điện từ & Công nghệ vi sóng
Kỹ thuật thông tin và truyền thông Hệ thống thông tin và truyền thông
Quá trình tín hiệu và thông tin
Khoa học và Kỹ thuật điều khiển Lý thuyết điều khiển và Kỹ thuật điều khiển
Thu thập và kiểm soát thông tin
Kiểm soát và hệ thống truyền thông Internet
Hệ thống nhận dạng và thông minh mô-đun
Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát
Kỹ thuật hệ thống
Công nghệ thử nghiệm và thiết bị tự động
Kỹ thuật y sinh Kỹ thuật y sinh
Kỹ thuật điện tử và truyền thông Kỹ thuật điện tử và truyền thông
Kỹ thuật mạch tích hợp Kỹ thuật mạch tích hợp
Kỹ thuật điều khiển Kỹ thuật điều khiển
Bảo mật mạng Bảo mật mạng
Khoa học và Công nghệ máy tính Công nghệ máy tính & ứng dụng
Phần mềm máy tính và lý thuyết
Cấu trúc hệ thống máy tính
An toàn thông tin
Công nghệ máy tính Công nghệ máy tính
Địa vật lý Địa vật lý
Địa chất Địa hóa học
Khoáng vật học, Petrology, Địa chất khoáng sản
Địa tầng cổ sinh vật học
Địa chất
Địa chất kiến ​​tạo
Khoa học và Kỹ thuật môi trường Khoa học môi trường
Kỹ thuật địa chất Kỹ thuật địa chất
Tài chính Tài chính
Quản lý dự án Quản lý dự án
Kỹ thuật hậu cần Kỹ thuật hậu cần
Khoa học quản lý và kỹ thuật Khoa học quản lý và kỹ thuật
Quản trị kinh doanh Quản trị doanh nghiệp
Quản lý tài chính
Tiếp thị
Quản lý vận hành
Kinh tế kỹ thuật và quản lý
Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế
Thống kê áp dụng Thống kê áp dụng
Số liệu thống kê Kỹ thuật tài chính
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Hành chính công Hành chính công
Pháp luật Pháp luật
Triết học Triết học Trung Quốc
Triết học mácxít
Triết lý và văn hóa truyền thông
Triết lý của Khoa học & Công nghệ
Báo chí và truyền thông Báo chí và truyền thông
Di sản văn hóa và khảo cổ học Bậc thầy về di sản văn hóa và khảo cổ học
Lịch sử Khoa học và Công nghệ Lịch sử Khoa học và Công nghệ
Kỹ thuật phần mềm Kỹ thuật phần mềm
Khoa học và Công nghệ hạt nhân Ứng dụng và công nghệ hạt nhân
Chống bức xạ và bảo vệ môi trường
Vật liệu và chu trình nhiên liệu hạt nhân
Khoa học và kỹ thuật năng lượng hạt nhân
Kỹ thuật năng lượng hạt nhân và công nghệ Kỹ thuật năng lượng hạt nhân và công nghệ
Khoa học và Kỹ thuật an toàn Khoa học và Kỹ thuật an toàn

Hệ thạc sĩ

Trường Chuyên ngành
Trường khoa học toán Toán học thuần túy và ứng dụng
Khoa học thông tin và tin học
Khoa Khoa học Vật lý Vật lý
Vật lý ứng dụng
Khoa học và kỹ thuật thông tin quang điện tử
Thiên văn học
Khoa Hóa học và Vật liệu Hóa học
Vật liệu hóa học
Vật lý Vật lý
Vật liệu và kỹ thuật Macromolecule
Trường Khoa học đời sống Khoa học sinh học
Công nghệ sinh học
Khoa Khoa học Kỹ thuật Cơ học lý thuyết và ứng dụng
Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa
Công cụ đo lường và điều khiển
Kỹ thuật năng lượng và năng lượng
Kỹ thuật an toàn
Trường Khoa học và Công nghệ thông tin Kỹ thuật thông tin điện tử
Kỹ thuật truyền thông
Tự động hóa
Khoa học và Công nghệ điện tử
Bảo mật thông tin
Trường Khoa học và Công nghệ Máy tính Khoa học và Công nghệ máy tính
Kỹ thuật phần mềm
Trường Khoa học Trái đất và Không gian Địa vật lý
Địa hóa học
Khoa học khí quyển
Khoa học môi trường
Trường quản lý Quản lý thông tin và hệ thống thông tin
Khoa học quản lý
Số liệu thống kê
Tài chính
Quản trị kinh doanh
Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn Giao tiếp
Trường Khoa học và Công nghệ hạt nhân Kỹ thuật hạt nhân và công nghệ hạt nhân

Hệ tiến sĩ

Ngành Chuyên ngành
Thiên văn học Vật lý thiên văn
Sinh học Sinh hóa và phân tử sinh học
Tin sinh học
Vật liệu sinh học
Sinh lý học
Sinh học tế bào
Di truyền lâm sàng
Sinh thái học
Di truyền học
Sinh học y tế
Vi trùng học
Sinh học cấu trúc
Kỹ thuật y sinh Kỹ thuật y sinh
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh
Hóa học Hóa phân tích
Hóa học ứng dụng
Hóa học vô cơ
Macromolecule Hóa học và Vật lý
Hóa học nano
Hóa học hữu cơ
Hóa lý
Năng lượng tái tạo và năng lượng sạch
Khoa học phân tử đơn
Khoa học và Công nghệ máy tính Phần mềm máy tính và lý thuyết
Công nghệ máy tính & ứng dụng
Cấu trúc hệ thống máy tính
An toàn thông tin
Khoa học và Kỹ thuật điều khiển Lý thuyết điều khiển và Kỹ thuật điều khiển
Công nghệ thử nghiệm và thiết bị tự động
Kỹ thuật hệ thống
Hệ thống nhận dạng và thông minh mô-đun
Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát
Kiểm soát và hệ thống truyền thông Internet
Thu thập và kiểm soát thông tin
Khoa học và Công nghệ điện tử Vật lý điện tử
Mạch và hệ thống
Trường điện từ và công nghệ vi sóng
Khoa học và Kỹ thuật môi trường Khoa học môi trường
Địa chất Địa hóa học
Địa vật lý Địa vật lý rắn
Vật lý không gian
Lịch sử Khoa học và Công nghệ Lịch sử Khoa học và Công nghệ
Kỹ thuật thông tin và truyền thông Hệ thống thông tin và truyền thông
Quá trình tín hiệu và thông tin
An toàn thông tin
Khoa học và Công nghệ Dụng cụ và máy móc chính xác
Công cụ và dụng cụ đo lường và kiểm tra
Khoa học quản lý và kỹ thuật Kỹ thuật tài chính
Khoa học quản lý và kỹ thuật
Tài liệu khoa học và kỹ thuật Vật lý và Hóa học
Khoa học vật liệu
Kỹ thuật chế biến vật liệu
Toán học Toán cơ bản
Toán tính toán
Ứng dụng toán học
Toán sinh học
Vật lý toán học
Cơ học Cơ học rắn
Thủy động lực học
Cơ khí kỹ thuật
Cơ học kỹ thuật sinh học
Cơ học vật liệu và thiết kế
Cơ học microsystems
Kỹ thuật công nghệ an toàn và phòng ngừa
Khoa học và Công nghệ hạt nhân Khoa học và kỹ thuật năng lượng hạt nhân
Vật liệu và chu trình nhiên liệu hạt nhân
Ứng dụng và công nghệ hạt nhân
Chống bức xạ và bảo vệ môi trường
Ứng dụng và bức xạ đồng bộ hóa
Triết học Triết lý của Khoa học & Công nghệ
Vật lý Vật lý nguyên tử và phân tử
Vật lý vật chất cô đặc
Quang học
Vật lý hạt và Vật lý hạt nhân nguyên tử
Vật lý plasma
Vật lý thông tin lượng tử
Lý thuyết vật lý
Kỹ thuật điện và Kỹ thuật vật lý nhiệt Kỹ thuật vật lý nhiệt
Kỹ thuật nhiệt điện
Kỹ thuật điện lạnh và nhiệt điện
Khoa học và Kỹ thuật an toàn Kỹ thuật và Kỹ thuật an toàn
Kỹ thuật phần mềm Kỹ thuật phần mềm
Số liệu thống kê Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Trợ cấp học bổng CSC

– Miễn học phí

– Ký túc xá đại học miễn phí hoặc trợ cấp chỗ ở.

– Bảo hiểm y tế

– Sinh hoạt phí

+ Cử nhân: 2.500 CNY mỗi tháng

+ Thạc sĩ : 3.000 CNY mỗi tháng

+ Tiến sĩ: 3.500 CNY mỗi tháng

Điều kiện nộp hồ sơ

– Ứng viên phải là công dân không phải người Trung Quốc

– Ứng viên không được là sinh viên đã đăng ký tại các trường đại học Trung Quốc tại thời điểm nộp đơn;

– Ứng viên cho các nghiên cứu bằng cử nhân phải có bằng tốt nghiệp trung học (tương đương với bằng tốt nghiệp trung học ở Trung Quốc), và dưới 30 tuổi (trước tháng 9, 1, 2020).

– Ứng viên cho các nghiên cứu bằng thạc sĩ phải có bằng cử nhân (tương đương với bằng cử nhân tại Trung Quốc) và dưới 35 tuổi (trước tháng 9, 1, 2020).

– Ứng viên cho nghiên cứu tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ (tương đương với bằng thạc sĩ ở Trung Quốc) và dưới 40 tuổi (trước tháng 9, ngày 1 năm 2020).

– Để sinh viên tốt nghiệp có được bằng vào năm 2020, họ nên nộp Giấy chứng nhận trước khi tốt nghiệp để đảm bảo rằng họ sẽ hoàn thành việc học và lấy bằng vào tháng 7 năm 2020.

– Sinh viên tìm kiếm bằng cấp đã được cấp học bổng hoặc tài trợ khác của Trung Quốc (2019-2020) không thể áp dụng cho học bổng này.

Tiêu chí lựa chọn

1) USTC sẽ xem xét tất cả các hồ sơ được gửi trước thời hạn. Quyết định nhập học và cấp học bổng sẽ được đưa ra trên cơ sở hồ sơ học tập của ứng viên, khả năng nghiên cứu và các khía cạnh khác liên quan.

2) Danh sách các ứng cử viên được đề cử sẽ được gửi đến Ủy ban đánh giá của USTC để xem xét vào tháng 5 năm 2020.

3) Sau khi danh sách tên được phê duyệt bởi Ủy ban đánh giá của USTC, những người được nhận học bổng sẽ được USTC thông báo và các giấy tờ nhập học sẽ được gửi cho những người được trao vào tháng Bảy.

4) Năm học mới sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2020. Ngày đăng ký cụ thể sẽ được ghi trong thông báo nhập học.

Trên đây là thông tin học bổng tại Đại học Khoa học & Công nghệ Trung Quốc. Để tìm hiểu các suất học bổng du học Trung Quốc năm 2020, các bạn liên hệ với VIMISS để được tư vấn nhé!

Fanpage: Diễn đàn học bổng và du học Trung Quốc

Hotline: 0866837375

Địa chỉ: số liền kề 21, ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Văn hóa Trung Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button