Văn hóa Trung Hoa

Học bổng đại học Chiết Giang CSC năm 2020 mới nhất

Chương trình tiến sĩ năm 2020 Khoa Thời gian nghiên cứu Trường / Cao đẳng / Bộ môn Tên môn học / chuyên môn Chuyên ngành Khoa Khoa học xã hội 3.5 经济学院                        School of Economics  http://www.cec.zju.edu.cn Kinh tế chính trị Kinh tế chính trị 3.5 Lịch sử tư tưởng kinh tế Lịch sử tư tưởng kinh tế 3.5 Lịch sử kinh tế Lịch sử kinh tế 3.5 Kinh tế phương tây Kinh tế phương Tây 3.5 Kinh tế thế giới Kinh tế thế giới 3.5 Dân số, Tài nguyên và Kinh tế Môi trường Dân số, Tài nguyên và Kinh tế Môi trường 3.5 Kinh tế khu vực Kinh tế khu vực 3.5 Tài chính Tài chính công 3.5 Tài chính Tài chính ngân hàng 3.5 Kinh tế công nghiệp Kinh tế công nghiệp 3.5 Thương mại quốc tế Thương mại quốc tế 3.5 Kinh tế lao động Kinh tế lao động 3.5 Tài chính Internet Tài chính ngân hàng Internet Khoa Khoa học xã hội 3 光华法学院                      Guanghua Law School http://www.ghls.zju.edu.cn Pháp luật trung quốc Tiến sĩ Khoa học pháp lý (SJD) trong Luật pháp Trung Quốc (tiếng Anh dạy) 3 Lý thuyết pháp lý Luật học 3 Hiến pháp và luật hành chính Luật Hiến pháp và Luật hành chính 3 Luật dân sự và thương mại Luật Dân sự và Luật Thương mại 3 Luật tố tụng Khoa học Luật Thủ tục 3 Luật kinh tế Khoa học luật kinh tế 3 Luật quốc tế Luật quốc tế 3 Luật học đại dương Luật biển 3 Luật hình sự Luật hình sự 3 Văn minh tư pháp Văn minh tư pháp Khoa Khoa học xã hội 4 教育学院                        College of Education http://www.ced.zju.edu.cn Nguyên tắc sư phạm Nguyên tắc giáo dục 4 Chương trình giảng dạy và sư phạm Chương trình giảng dạy và phương pháp giảng dạy 4 Lịch sử giáo dục Lịch sử giáo dục 4 Giáo dục so sánh Giáo dục so sánh 4 Giáo dục đại học Giáo dục đại học 4 Công nghệ giáo dục Công nghệ giáo dục 4 Nhân văn và xã hội học thể thao Khoa học nhân văn và xã hội học thể thao 4 Khoa học thể thao Kinesiology 4 Đào tạo giáo dục thể chất Lý thuyết sư phạm và đào tạo thể thao Nhân văn 4 人文学院                          School of Humanities http://www.ch.zju.edu.cn Triết học trung quốc Triết học Trung Quốc 4 Triết học nước ngoài Triết học nước ngoài 4 Logic Logic 4 Tôn giáo Nghiên cứu tôn giáo 4 Triết lý của khoa học và công nghệ Triết lý của Sience và Techonology 4 Nghiên cứu giải trí Nghiên cứu giải trí 4 Nghiên cứu văn học Lý thuyết văn học nghệ thuật 4 Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng 4 Ngôn ngữ học Trung Quốc Triết học Trung Quốc 4 Triết học cổ điển Trung Quốc Nghiên cứu văn bản cổ điển Trung Quốc 4 Văn học cổ đại trung quốc Văn học cổ đại Trung Quốc 4 Văn học hiện đại và đương đại Trung Quốc Văn học Trung Quốc hiện đại và đương đại 4 Văn học so sánh và văn học thế giới So sánh văn học và văn học thế giới 4 Kinh điển Những nghiên cứu về kinh điển 4 Lịch sử Trung Quốc cổ đại Lịch sử cổ đại Trung Quốc 4 Lịch sử Trung Quốc hiện đại Lịch sử Trung Quốc hiện đại và đương đại 4 Lịch sử thế giới Lịch sử thế giới Khoa nhân văn 4 外国语言文化与国际交流学院         School of International Studies http://www.sis.zju.edu.cn Ngoại ngữ và văn học (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Pháp) Ngoại ngữ và Văn học (Anh, Nga, Đức, Pháp) Khoa Nông nghiệp, Khoa học đời sống và Môi trường 4 生命科学学院                     College of Life Sciences http://www.cls.zju.edu.cn Thực vật học Thực vật học 4 Động vật học Động vật học 4 Vi sinh Vi sinh 4 Di truyền học Di truyền học 4 Sinh học phát triển Sinh học phát triển 4 Sinh học tế bào Sinh học tế bào 4 Sinh hóa và sinh học phân tử Sinh hóa và Sinh học phân tử 4 Sinh thái học Sinh thái học 4 Tin sinh học Tin sinh học Khoa kỹ thuật 3.5 电气工程学院                     College of Electrical Engineering http://ee.zju.edu.cn Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Khoa kỹ thuật 3.5 建筑工程学院                     College of Civil Engineering and Architecture http://www.ccea.zju.edu.cn Kiến trúc (bao gồm cả quy hoạch đô thị và nông thôn) Kiến trúc (bao gồm Kế hoạch nông thôn và Đô thị) 3.5 Xây dựng dân dụng Xây dựng dân dụng 3.5 Quản lý dự án Quản lý dự án Khoa Nông nghiệp, Khoa học đời sống và Môi trường 3.5 生物系统工程与食品科学学院          College of Biosystems Engineering and Food Science http://www.caefs.zju.edu.cn Cơ khí hóa nông nghiệp Cơ khí nông nghiệp 3.5 Kỹ thuật nước và đất nông nghiệp Kỹ thuật đất nông nghiệp 3.5 Môi trường sinh học nông nghiệp và kỹ thuật năng lượng Kỹ thuật môi trường và năng lượng sinh học nông nghiệp 3.5 Điện khí hóa và tự động hóa nông nghiệp Điện khí hóa và tự động hóa nông nghiệp 3.5 Kỹ thuật hệ thống sinh học Kỹ thuật hệ thống sinh học 3.5 Khoa học thực phẩm Khoa học thực phẩm 3.5 Kỹ thuật thực phẩm, dầu và protein thực vật Ngũ cốc, dầu và kỹ thuật protein thực vật 3.5 Kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản Chế biến và bảo quản nông sản 3.5 Kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản Chế biến và bảo quản thủy sản 3.5 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Khoa Nông nghiệp, Khoa học đời sống và Môi trường 4 环境与资源学院                    College of Environmental and Resource Sciences     http://www.cers.zju.edu.cn Khoa học môi trường Khoa học môi trường 4 Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường 3.5 Khoa học đất Khoa học đất 3.5 Dinh dưỡng thực vật Dinh dưỡng thực vật 3.5 Nông nghiệp viễn thám và công nghệ thông tin Nông nghiệp viễn thám và công nghệ thông tin 3.5 Sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước Sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước Khoa thông tin 4 生物医学工程与仪器科学学院        College of Biomedical Engineering and Instrument Science http://www.cbeis.zju.edu.cn Công cụ thông tin điện tử và dụng cụ Công cụ và công nghệ thông tin và điện tử 4 Kỹ thuật y sinh Kỹ thuật y sinh Khoa Nông nghiệp, Khoa học đời sống và Môi trường 4 农业与生物技术学院                    College of Agriculture and Biotechnology http://www.cab.zju.edu.cn Sinh lý học Sinh lý học 4 Tin sinh học Tin sinh học 4 Trồng trọt và canh tác Crop Trồng trọt và Hệ thống Canh tác 4 Nhân giống di truyền cây trồng Di truyền cây trồng và nhân giống 4 Khoa học và Công nghệ hạt giống Khoa học và Công nghệ hạt giống 4 Vườn cây Pomology 4 Khoa học thực vật Nghề trồng trọt 4 Khoa học trà Khoa học trà 4 Trồng trọt trang trí Trồng trọt trang trí 4 Bệnh lý thực vật Bệnh lý thực vật 4 Côn trùng nông nghiệp và phòng trừ sâu bệnh Kiểm soát côn trùng và dịch hại nông nghiệp 4 Thuốc nông nghiệp Khoa học thuốc trừ sâu Khoa Nông nghiệp, Khoa học đời sống và Môi trường 4 动物科学学院                     College of Animal Sciences http://www.cas.zju.edu.cn Vi sinh Vi sinh 4 Sinh học phát triển Sinh học phát triển 4 Khoa học thực phẩm Khoa học thực phẩm 4 Di truyền động vật, chăn nuôi và sinh sản Động vật, khoa học sinh sản và sinh sản 4 Dinh dưỡng động vật và khoa học thức ăn chăn nuôi Dinh dưỡng động vật và khoa học thức ăn chăn nuôi 4 Chăn nuôi kinh tế đặc biệt (bao gồm cả tằm và ong) Nuôi dưỡng động vật kinh tế loại đặc biệt (bao gồm cả trồng trọt, nuôi ong) 4 Thuốc thú y Thú y Khoa y 4 药学院                           College of Pharmaceutical Sciences http://www.cps.zju.edu.cn Dược phẩm (bao gồm hóa dược, dược phẩm, phân tích dược phẩm, vi sinh và dược hóa sinh, dược lý) Dược phẩm (bao gồm Hóa dược, Dược phẩm, Phân tích dược phẩm, Vi sinh và Dược sinh hóa, Dược lý) Khoa Khoa học xã hội 3.5 管理学院School of Management http://www.som.zju.edu.cn Khoa học quản lý và kỹ thuật Khoa học quản lý và kỹ thuật 3.5 Kế toán Kế toán 3.5 Quản lý công nghệ và đổi mới Quản lý công nghệ và đổi mới 3.5 Quản lý kinh doanh Quản lý doanh nghiệp 3.5 Quản lý du lịch Quản lý du lịch 3.5 Quản lý doanh nhân Quản lý doanh nhân Khoa thông tin 3.5 计算机科学与技术学院                 College of Computer Science and Technology     http://www.cs.zju.edu.cn Khoa học và công nghệ máy tính Khoa học và Công nghệ máy tính 3.5 Kỹ thuật phần mềm Kỹ thuật phần mềm 3.5 Bảo mật không gian mạng An ninh mạng 3.5 Thiết kế Lý thuyết thiết kế Khoa Khoa học xã hội 3.5 公共管理学院                    School of Public Affairs http://www.spa.zju.edu.cn Quản trị Quản trị hành chính 3.5 Kinh tế giáo dục và quản lý Kinh tế giáo dục và quản lý 3.5 An sinh xã hội An sinh xã hội 3.5 Quản lý tài nguyên đất Quản lý tài nguyên đất 3.5 Quản lý tài nguyên thông tin công cộng Quản lý tài nguyên thông tin công cộng 3.5 Quản lý an ninh phi truyền thống Quản lý an ninh phi truyền thống 3.5 Quan hệ quốc tế và quản trị toàn cầu Quan hệ quốc tế và quản trị toàn cầu 3.5 Quản lý và phát triển đô thị Quản lý và phát triển thành phố 4 Xã hội học Xã hội học 3.5 Nhân khẩu học Nhân khẩu học 3.5 Quản lý kinh tế nông nghiệp Kinh tế & Quản lý Nông nghiệp 3.5 Quản lý kinh tế lâm nghiệp Kinh tế & Quản lý lâm nghiệp Khoa nhân văn 4 传媒与国际文化学院                 College of Media and International Culture         http://www.cmic.zju.edu.cn Thẩm mỹ Thẩm mỹ 4 Báo chí và truyền thông Báo chí và truyền thông Khoa kỹ thuật 4 航空航天学院                       School of Aeronautics and Astronautics http://saa.zju.edu.cn Cơ học Cơ học 3.5 Khoa học và Công nghệ điện tử Khoa học và Công nghệ điện tử Khoa kỹ thuật 4 机械工程学院                      College of Mechanical Engineering http://me.zju.edu.cn Kỹ sư cơ khí (Bằng cấp chuyên nghiệp) Kỹ sư cơ khí (Chuyên nghiệp) 4 Kỹ thuật cơ khí (Bằng cấp học thuật) Kỹ thuật cơ khí (học thuật) Khoa kỹ thuật 4 材料科学与工程学院                    School of Materials Science and Engineering            http://mse.zju.edu.cn Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật (Học thuật) Khoa kỹ thuật 3.5 能源工程学院                         College of Energy Engineering http://www.doe.zju.edu.cn Kỹ thuật xe Kỹ thuật xe Kỹ thuật điện và Kỹ thuật vật lý nhiệt Cơ Khí Điện và Kỹ thuật Thermophysics Hệ thống sưởi, gas, thông gió và điều hòa không khí Hệ thống sưởi, cung cấp khí, thông gió và điều hòa không khí Khoa kỹ thuật 3.5 化学工程与生物工程学院                       College of Chemical and Biological Engineering         http://che.zju.edu.cn/checn Kỹ thuật và công nghệ hóa học Kỹ thuật và công nghệ hóa học Khoa kỹ thuật 4 高分子科学与工程学系                  Department of Polymer Science and Engineering http://polymer.zju.edu.cn Hóa học và vật lý polymer Hóa học và vật lý của polyme 4 Vật liệu polymer Vật liệu polymer Khoa thông tin 3.5 光电信息工程学院                   College of Optical Science and Engineering http://opt.zju.edu.cn Kỹ thuật quang Kỹ thuật quang 3.5 Công nghệ truyền thông quang Công nghệ truyền thông quang 3.5 Cảm biến thông tin và dụng cụ Cảm biến thông tin và dụng cụ 3.5 Công nghệ điện từ và vi sóng Trường điện từ và công nghệ vi sóng Khoa thông tin 3.5 信息与电子工程学院                    College of Information Science and Electronic Engineering http://www.isee.zju.edu.cn Khoa học và Công nghệ điện tử Khoa học và Công nghệ điện tử 3.5 Bảo mật không gian mạng An ninh mạng 3.5 Kỹ thuật thông tin và truyền thông Kỹ thuật thông tin và truyền thông Khoa thông tin 3.5 控制科学与工程学院                  College of Control Science and Engineering   http://www.cse.zju.edu.cn Bảo mật không gian mạng An ninh mạng 3.5 Khoa học và Kỹ thuật điều khiển Khoa học và Kỹ thuật điều khiển Khoa Khoa học xã hội 3 马克思主义学院                School of Marxism http://sxzzll.zju.edu.cn Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác Nguyên tắc mácxít cơ bản 3 Nghiên cứu về tội ác hóa chủ nghĩa Mác Chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc 3 Các nghiên cứu về chủ nghĩa Mác ở nước ngoài Chủ nghĩa Mác nước ngoài 3 Giáo dục chính trị và tư tưởng Tư tưởng và giáo dục tư tưởng 3 Xây dựng đảng Xây dựng Đảng 3 Nghiên cứu về các vấn đề cơ bản của lịch sử hiện đại Trung Quốc Nghiên cứu về các vấn đề cơ bản của lịch sử Trung Quốc hiện đại và đương đại Khoa kỹ thuật 3.5 海洋学院                        Ocean College http://oc.zju.edu.cn Công nghệ và kỹ thuật hàng hải Công nghệ hàng hải và kỹ thuật biển Khoa khoa học 3 数学科学学院                         School of Mathematical Sciences    http://www.math.zju.edu.cn Toán cơ bản Toán học thuần túy 3 Toán tính toán Toán tính toán 3 Toán ứng dụng Toán ứng dụng 3 Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học 3 Xác suất và thống kê toán học Xác suất và thống kê toán học Khoa Khoa học 3.5 物理学系                      Department of Physics        http://physics.zju.edu.cn Vật lý Vật lý Khoa Khoa học 3.5 化学系                        Department of Chemistry    http://www.chem.zju.edu.cn Hóa học (hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ, hóa học phân tích, hóa lý) Hóa học (Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Hóa lý) Khoa Khoa học 3 地球科学学院                       School of Earth Sciences    http://gs.zju.edu.cn Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám 3 Khoáng vật học, Petrology, Tiền gửi Khoáng vật học, Petrology, Địa chất khoáng sản 3 Địa hóa học Địa hóa học 3 Địa chất kiến ​​tạo Địa chất cấu trúc và kiến ​​tạo 3 Địa chất Đệ tứ Địa chất Đệ tứ 3 Khai thác tài nguyên và địa vật lý Tài nguyên thăm dò và địa vật lý 3 Tài nguyên, Môi trường và Quy hoạch vùng Môi trường tài nguyên và quy hoạch vùng Khoa Khoa học 4 心理与行为科学系                    Department of Psychology and Behavioral Sciences   http://www.psych.zju.edu.cn Tâm lý học Tâm lý học Khoa Khoa học 4 浙江大学爱丁堡大学联合学院(海宁国际联合学院)
Zhejiang University-University of Edinburgh Institute (Haining International Campus)
zju.intl.zju.edu.cn Tin sinh học Tin học y sinh 4 Miễn dịch học Miễn dịch học 4 Sinh học mầm bệnh Sinh học gây bệnh 4 Sinh học tế bào Sinh học tế bào 4 Tế bào gốc và thuốc tái tạo Tế bào gốc và y học tái sinh 4 Sinh hóa và sinh học phân tử Sinh hóa và Sinh học phân tử Khoa nhân văn 4 艺术与考古学院           School of Art and Archaeology http://www.soaa.zju.edu.cn/ Khảo cổ học Khảo cổ học 4 Lý thuyết nghệ thuật Lý thuyết nghệ thuật

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Văn hóa Trung Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button