TIẾNG TRUNG HSK

Học tiếng Trung – Thành ngữ 爱屋及乌

 Học tiếng Trung – Thành ngữ 爱屋及乌

 [ài]   : Tình yêu

 [wū]–>房屋 [fáng wū]  : Căn nhà

Bạn đang xem bài: Học tiếng Trung – Thành ngữ 爱屋及乌

 [jí]  –>达到 [dá dào]  : Đạt được

 [wū]–>乌鸦 [wū yā]   : Con qu

Nghĩa đen:
因为爱一处房子,也爱那房顶上的乌鸦。
/ yīn wèi ài yí chù fáng zi , yě ài nà fáng dǐng shàng de wū yā 。/
Vì yêu thích một căn nhà mà thích cả con quạ đậu trên nóc nhà.

Ví với việc yêu ai hoặc thứ gì thì yêu cả những người hoặc sự vật có liên quan.
Cũng được dùng để chỉ thứ tình cảm mù quáng thiên vị.
“Yêu ai yêu cả đường đi – Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng”

Thành ngữ Tiếng Anh đồng nghĩa: Love me love my dog

Ví dụ: 这是件爱屋及乌之事,她不会去除非他被邀请了。
/Zhè shì jiàn àiwūjíwū zhī shì, tā bù huì qù chúfēi tā bèi yāoqǐng le./
Đúng là yêu ai yêu cả đường đi, con bé nhất quyết không đi trừ phi tên kia cũng được mời đến.

NGUỒN GỐC THÀNH NGỮ:

Đời nhà Chu, sau khi lật đổ Trụ Vương, trong lòng Chu Vũ Vương vẫn chưa yên bởi thiên hạ vẫn chưa thái bình. Ông cho triệu kiến các trọng và hỏi : “Sau khi vào An đô, ta nên xử trí những quyền thần quý tộc, quan binh của triều đại cũ ra sao ?”

Khương Thái Công tấu rằng: “Thần có nghe nói câu này: Nếu như yêu thích một căn nhà nào đó thì cũng yêu luôn cả con quạ trên mái nhà người ta; Nếu như không thích ai đó thì ghét luôn cả hàng rào nhà người ta. Xin Đại vương hãy giết sạch những kẻ thuộc cựu triều để trừ bỏ hậu họa.”

Vũ Vương cho rằng điều đó quá tàn nhẫn. Lúc này Chiêu Công Cơ Thích tiến lên nói: “Thần cho rằng phàm là kẻ nào chống lại triều Chu thì nên giết, còn kẻ nào vô tội thì phóng thích. Đại Vương Ngài nghĩ sao ?”

Vũ Vương như vậy làm như vậy thì cũng không thoả đáng. Lúc này , Chu Công mới tấu rằng: “Theo thần thì nên tha cho tất cả bọn họ về quê cũ an hưởng cuộc sống điền viên, đồng thời dùng luật pháp công bằng để nghiêm quản. Bậc quân vương không nên chỉ thiên vị bạn bè cũ và thân thuộc của mình mà nên lấy nhân nghĩa để cảm hóa người trong thiên hạ.”

Vũ Vương nghe vậy thì rất đỗi vui mừng, sau đó đã thực hiện chính sách nhân nghĩa theo đề nghị của Chu Công, hậu đãi quý tộc quan lại và tướng sĩ của triều Thương, hậu đãi trăm họ trong thiên hạ. Quả nhiên, thiên hạ đã được an định nhanh chóng, lòng dân quy thuận, Tây Chu cũng ngày càng lớn mạnh.

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: TIẾNG TRUNG HSK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button