Tổng hợp

NaHCO3 Có Kết Tủa Không? Cách điều Chế Natri Hidrocacbonat

NaHCO3 có kết tủa không là câu hỏi được nhiều bạn học sinh quan tâm. Hãy theo chân THPT Thanh Khê cùng tìm hiểu liệu NaHCO3 có kết tủa không nhé!

Bạn đang xem bài: NaHCO3 Có Kết Tủa Không? Cách điều Chế Natri Hidrocacbonat

 

Khối lượng mol Khối lượng riêng Điểm nóng chảy Điểm sôi
84,007 g/mol 2,2 g/cm³ (Natri bicarbonat/Mật độ) 50 °C (323 K; 122 °F) Trên lý thuyết NaHCO3 sôi ở khoảng 50 °C ( nhưng thực tế khoảng 80 – 90 °C)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button