NGỮ PHÁP

QUY TẮC BIẾN ĐIỆU CHỮ “YĪ” TRONG TIẾNG TRUNG

Để phát âm tiếng Trung chuẩn xác, quy tắc biến điệu là điều vô cùng quan trọng mà bạn buộc phải nhớ.
Sau đây, Trung tâm tiếng Trung Chinese xin gợi ý đến bạn QUY TẮC BIẾN ĐIỆU CHỮ “YĪ trong ngữ pháp tiếng Trung nhé.

BIẾN ĐIỆU CHỮ “YĪ”
Thanh điệu gốc của số từ “一” “yī” là thanh một. Khi đọc riêng rẽ, đếm số hoặc đọc số hiệu thì đọc giữ nguyên thanh điệu. Thanh điệu của “一” được đọc thay đổi dựa trên âm tiết đi liền sau nó. Khi thanh điệu của âm tiết theo sau là thanh 1, thanh 2, thanh 3 thì “一” đọc thành thanh 4. Khi âm tiết sau “一” là thanh 4 thì “一” đọc thành thanh 2.
Hãy thử đọc với những ví dụ sau nhé:
Yìbān
Yì yuán
Yìnián
Yìběn
Yígè
Yí jiàn
BIẾN ĐIỆU CHỮ “一”
Trong nhiều trường hợp, chữ “一” biến điệu như sau:
– Khi có hai âm tiết cùng mang thanh thứ 3 [ ˇ ] đi liền nhau, thì âm tiết đầu sẽ đọc thành thanh thứ hai, ví dụ 你好 (xin chào) “Nǐ hǎo” sẽ được đọc thành “ní hǎo”, 展览 (triển lãm) “Zhǎn lǎn” đọc thành “zhán lǎn”, 婉转 (uyển chuyển) “Wǎn zhuǎn” đọc thành “wán zhuǎn”…
– Biến điệu của 一 (yī)
+ Khi 一 (yī) đứng trước một âm tiết có thanh 1 [ 一 ] hoặc thanh 2 [ ˊ ] thanh 3 [ ˇ ] thì nó sẽ biến điệu thành thanh 4 [ ˋ ], ví dụ:
Yī tiān (一天: một ngày) đọc thành “yì tiān”
Yī nián (一年: một năm) đọc thành “yì nián”
Yī miǎo (一秒: một giây) đọc thành “yì miǎo”
+ 一 (yī) : đứng trước âm tiết có thanh 4 [ ˋ ] biến điệu thành thanh 2 [ ˊ ], ví dụ:
Yīyàng (一样: như nhau) đọc thành “yíyàng”
yīgài (一定: nhất định) đọc thành “yígài”
yīdìng (一概: nhất thiết) đọc thành “yídìng”

– Nửa thanh thứ 3
Khi sau âm tiết có thanh thứ 3 [ ˇ ] là âm tiết thanh thứ nhất [ 一 ], thanh thứ hai [ ˊ ], hoặc thanh thứ 4 [ ˋ ] thì âm tiết đó được đọc thành nửa thanh thứ 3, nghĩa là đọc phần đầu thanh thứ 3, không đọc phần lên giọng ở phía sau và đọc chuyển tiếp nhanh sang âm tiết phía sau, ví dụ:
jǐn gēn (紧跟: theo sát, theo kịp)
hěn máng (很忙: rất bận)
wǔ fàn (午饭: cơm chiều, cơm tối)

Để ghi nhớ quy tắc biến điệu chữ “一” cũng như các bài học ngữ pháp tiếng Trung, bạn nên luyện tập thường xuyên. Với mỗi bài, mỗi chữ Hán bạn nên đọc to. Cách này vừa rèn phát âm mà giúp bạn nói tiếng Trung chuẩn hơn đó.
Chúc bạn phát âm tiếng Trung hay!

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: NGỮ PHÁP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button