TIẾNG TRUNG HSK

TỔNG HỢP NHỮNG BỘ ĐỀ LUYỆN THI HSK CẤP 5 MỚI

HSK cấp 5 không phải là kì thi dễ dàng, đặc biệt với những người không học chuyên ngoại ngữ. Nhưng nếu bạn kiên trì luyện đề, kết quả hsk cấp 5 chắc chắn không tồi đâu.
Để giúp bạn có hành trang tốt nhất trước kì thi, Trung tâm tiếng trung Chinese gửi tới bạn tổng hợp những bộ đề luyện thi hsk cấp 5 mới.

CẤU TRÚC ĐỀ THI HSK CẤP 5
Những bộ đề luyện thi hsk cấp 5 mới cũng là đề thi thật hsk cấp 5 đều có cấu trúc gồm: Bài nghe, bài đọc và bài viết.
Bài đọc được chia làm 3 phần thi nhỏ:
– Phần thi thứ nhất: gồm 15 câu hỏi : 请选出正确答案 (chọn ra đáp án đúng). Ở phần này, đề bài cho bạn một đoạn văn khuyết các chỗ trống. Mỗi đoạn có từ 3 – 4 câu. Nhiệm vụ của bạn là chọn từ gợi ý điền vào chỗ trống sao cho phù hợp nhất.
– Phần thi thứ hai: gồm 10 câu hỏi: 请选出与试题内容一致的一项 (chọn ra một câu có nội dung giống hoặc gần giống nhất với nội dung của bài). Mỗi đoạn văn nhỏ gồm 4 câu, nội dung thiên hướng về các câu chuyện, sự kiện chính trị – xã hội…
– Phần thi thứ ba: gồm 20 câu hỏi 请选出正确答案 (chọn ra đáp án đúng). Đề bài cung cấp 5 đoạn văn. Mỗi đoạn gồm 4 câu hỏi. Nhiệm vụ của bạn là chọn ra đáp án đúng nhất với nội dung câu hỏi.
Bài nghe thường có cấu trúc chung như sau:
– Phần thứ nhất: gồm 20 câu. Yêu cầu bạn phải chọn ra đáp án phù hợp nhất. Mỗi câu sẽ đưa ra 4 đáp án: A,B,C,D. Bạn phải đọc nhanh đáp án và kết hợp vào bài nghe để tìm ra đáp án.
– Phần thứ hai: gồm 15 câu. Trong phần này yêu cầu bạn chọn ra đáp án phù hợp nhất. Với độ khó đã nâng lên rất nhiều. Mỗi đoạn băng nghe trả lời cho khoảng 3-4 câu. Nhiệm vụ của bạn phải nghe và khoanh đúng đáp án.
Bài viết chia thành 2 phần thi chính:
– Phần thi thứ nhất: gồm 8 câu (完成句子) Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh.
– Phần thi thứ hai : gồm 2 bài thi nhỏ:Bài thi thứ nhất, bạn phải viết 1 đoạn văn chứa 5 từ cho sẵn. Bài thi thứ hai, bạn viết một đoạn văn tả bức tranh cho sẵn.
TỔNG HỢP BỘ ĐỀ LUYỆN THI HSK CẤP 5 MỚI
Trung tâm tiếng Trung Chinese đã tổng hợp một số bộ đề luyện thi hsk cấp 5 mới . Mỗi ngày bạn nên luyện làm 1 đề. Trong lúc làm bài đừng nên tra từ điển hay tài liệu. Bấm giờ để tránh tình trạng kéo dài thời gian làm bài.
Đề 1: https://www.mediafire.com/folder/bf61kt0is2aqj/H51001
Đề 2: https://www.mediafire.com/folder/zr41gyuebmqc1/H51002
Đề 3: https://www.mediafire.com/folder/x92x04qqva88a/H51003
Đề 4: https://www.mediafire.com/folder/v6v59jzb2nb2d/H51004
Đề 5: https://www.mediafire.com/folder/qsb9v5hf109fy/H51005
Đề 6: https://www.mediafire.com/folder/7f0jjs1ks740v/H51006
Đề 7: https://www.mediafire.com/folder/0a8flo5ri91yp/H51008
Đề 8: https://www.mediafire.com/folder/dgthusg0r71o4/H51113
Đề 9: https://www.mediafire.com/folder/826h8g4b8pzf4/H51327
Đề 10: https://www.mediafire.com/folder/ct3xeviwmzivj/H51328
Đề 11: https://www.mediafire.com/folder/fxgl96b8xd5bg/H51329
Đề 12: https://www.mediafire.com/folder/ic6nin16ba5ss/H51330
Đề 13: https://www.mediafire.com/folder/opb6ieru09nxa/H51332
Đề 14: https://www.mediafire.com/folder/i688clpfysqg6/H51333

Xem chi tiết và tải bộ đề: https://chinese.com.vn/bo-de-luyen-thi-chung-chi-tieng-trung-hsk-5-moi-nhat.html

Trung tâm tiếng Trung Chinese hy vọng với tài liệu này. Bạn có thể giành nhiều thời gian học tập , nâng cao trình độ tiếng hán của mình.
Chúc bạn học tập tốt

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: TIẾNG TRUNG HSK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button